-aantal brouwers in 1843 : 3.158 met een productie van 4.842.528 Hl

-aantal brouwers in 1872 : 2.522 met een productie van 8.788.680 Hl(opkomst grote brouwerijen)

-aantal brouwers in 1907 : 3.387(record) met een productie van 16.283.000

-aantal brouwers in 1930 : 1.546 met een productie van 16.099.000 Hl

-aantal brouwers in 1940 : 1.120 met een productie van 12488.000 Hl

-aantal brouwers in 1960 :  414 met een productie van 10.110.000 Hl

-aantal brouwers in 1990 : 126  met een productie van 14.141.000

-aantal brouwers in 2012 : 150 met een productie van 18.751.008 Hl-11.686.312 Hl voor export

 de export bedroeg 62,3% van de totale productie.De grootste invoerder van onze bieren is Frankrijk(3.500.718 Hl) gevolgd door Nederland(2.067.388Hl),Duitsland(2.028.604 Hl) en de USA(1.297.833 Hl)

De sector stelde in 2012 ruim 55.000 mensen te werk en de staat verdiende 326.553.830 € door de inning van accijns,BTW en verpakkingsheffing.

-aantal brouwers in 2016:224 met een productie van 20.616.367Hl waarvan 14.085.782Hl export.de exxport bedroeg 68% van de totale productie.De grootste invoerder blijft Frankrijk

De sector stelde in 2016 49.000 mensen te werk waarvan 4.735 direct in de brouwerijen.De staat inde 352.427.280€ aan accijns,BTW en verpakkingsheffing.De totale impact op de economie bedraagt ruim 900.000.000 €.Er is een terugval ten opzichte van 1996 van-25%.Het hoofdelijk verbruik daalde tot 69 liter p.p.Het thuisverbruik steeg terug tegenover het horecaverbruik.Er wordt ook meer pils thuis gedronken dan in de cafés.

wordt vervolgd